Πολιτική Ποιότητας

Ο μεγαλύτερος κριτής της ποιότητας παραγωγής και των προϊόντων μας είναι οι πελάτες
μας.

Οι πιο βασικοί στόχοι της εταιρίας ΕνΑρτάκη, συνοψίζονται στο τρίπτυχο: Ποιότητα,
αξιοπιστία και κόστος.

 • Η ποιότητα του κάθε προϊόντος ξεχωριστά.
 • Η αξιοπιστία των παραδόσεων στην χονδρική, όσο και στη λιανική
 • Το τελικό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα η πολιτική ποιότητας του ΕνΑρτάκη Κοτογεύματα είναι:

 1. Η παραγωγή προϊόντων που να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της
  κοινωνίας και του νόμου. Η εταιρία μας έχει την έγκριση και τον κωδικό της από την
  Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρεί όλες τις προδιαγραφές & τους κανόνες υγιεινής του Ελληνικού
  Κράτους (Δ/νσης Κτηνιατρικής & Υγιεινής) & ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από αυτές, ενώ
  παράλληλα έχει και την έγκριση και την πιστοποίηση αναγνωρισμένων ξένων οίκων (περί
  Δημόσιας Υγείας) HACCP & ISO.
 2. H συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της προς το περιβάλλον.
 3. Η συνεχής βελτίωση των σχετικών με την ποιότητα λειτουργιών της ώστε τα προϊόντα που
  παράγει να θεωρούνται ως υψηλής ποιότητας στην αγορά.
 4. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της με στόχο τη συνεχή
  βελτίωση των αλληλεπιδράσεων και της ποιότητας των προϊόντων της. Το feedback είναι το
  βασικότερο εργαλείο εξέλιξης του ΕνΑρτάκη.
 5. Η μέριμνα για την συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, ώστε να μπορούν να
  εκτελούν τα καθήκοντα τους με ευχαρίστηση, ασφάλεια, ποιότητα αλλά και τελικό
  αποτέλεσμα. Επίσης η ενθάρρυνση στο να να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στον
  χώρο της συνεχούς βελτίωσης, ενισχύει την προσωπική άνοδο και εξέλιξη.
 6. Να διατηρεί το τελικό κόστος των προϊόντων χαμηλό, για τον κάθε πελάτη που θέλει να
  απολαύσει ένα ιδιαίτερα υγιεινό, νόστιμο και προσεγμένο γεύμα.