τηγανιά κοτόπουλου νωπή “ενΑρτάκη”

Τηγανιά με πιστοποίηση επιλογής: